Sunday, 2 January 2011

Event di Facebook


Telah di create event di dalam facebook, harap-harap dapatlah kiranya kawan-kawan mewawarkan majlis aku ini. Nak kirim kad alamat tak tahu so kita gunakan teknologi yang ada sekarang ini.

No comments:

Sunday, 2 January 2011

Event di Facebook


Telah di create event di dalam facebook, harap-harap dapatlah kiranya kawan-kawan mewawarkan majlis aku ini. Nak kirim kad alamat tak tahu so kita gunakan teknologi yang ada sekarang ini.

No comments: